Đâu Là Đúng: Thờ phật và thờ gia tiên trên cùng một ban thờ
Người Việt thờ Phật tại gia đã phổ biến từ rất lâu đời trong phong tục tín ngưỡng người Việt, rất nhiều gia đình người việt đã thờ chung cả Phật và gia tiên trên cùng một ban thờ. Vậy liệu rằng việc thờ phật và thờ gia tiên trên cùng một ban thờ là đúng hay sai?

Nguồn:https://cualuoichongmuoigiare.vn/

6 Comments

ske letons

February 27, 2020

I don't

Reply

Pé dâu

February 27, 2020

phật ko phải là bụt

Reply

me duong

February 27, 2020

Nha cấp 4 thì bàn thờ gia tiên nằm giữa nhà trên là thờ tam bảo nếu nhà tầng thì nên thờ tần trên tránh đi trên đầu bàn thờ gia tiên hay bàn thờ phật nếu đi trên đầu thì mang tội bất kính

Reply

Cư Sĩ Phật Tử Cần Biết

February 27, 2020

Mô Phật

Reply

tuấn trần

February 27, 2020

Phật là Bụt một suy nghĩ quá lệch lạc và sai lầm

Reply

tuấn trần

February 27, 2020

cách nghĩ như người đọc lời bình chẳng khác nào Đức Phật Ngài tìm ra con đường giải thoát cho sanh chúng là để cầu sau này được tăng đồ cùng thể tín đồ phải cúng phẩm này nọ cho Ngài hay sao

Reply

Leave a Reply