Phần mềm được cài đặt trên máy tính của doanh nghiệp hay trường Đại học của Nhật Bản đương nhiên toàn bộ đều là phiên bản tiếng Nhật. Khóa học này sẽ giúp các bạn ghi nhớ những thao tác trên Excel 2013 phiên bản tiếng Nhật. Đối tượng học tất nhiên là những người mới sử dụng Excel 2013. Tuy nhiên, chương trình cũng rất bổ ích cả cho những người đang tìm tòi sử dụng Excel 2013 (cùng với việc học những thao tác cơ bản, có thể làm quen với Excel 2013 phiên bản tiếng Nhật.)

・ Thao tác cơ bản trên trang (Worksheet)
Thao tác cơ bản trên trang (Worksheet)
Thêm và xóa hàng, cột
Điều chỉnh độ rộng của cột

Có thể thao tác cơ bản trên ô và trên trang trong Excel 2013 phiên bản tiếng Nhật.

#TalkInJapanViệtNam #HọcTiếngNhật #excel2013

Nguồn: https://cualuoichongmuoigiare.vn

Xem thêm bài viết khác: https://cualuoichongmuoigiare.vn/thiet-ke-noi-that/

Leave a Reply